संरक्षित शेती तंत्रज्ञान

कृषी प्रशिक्षण संस्था, अहमदनगर द्वारे खास शेतकऱ्यांसाठी “संरक्षित शेती तंत्रज्ञान” या विषयावर एक दिवशीय ऑनलाईन कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती.


ट्रैनिंग ब्राउचर

देशी गायींचे संगोपन व व्यवस्थापन

कृषी प्रशिक्षण संस्था, अहमदनगर द्वारे खास शेतकऱ्यांसाठी “देशी गायींचे संगोपन व व्यवस्थापन” या विषयावर एक दिवशीय ऑनलाईन कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती.


ट्रैनिंग ब्राउचर